Een andere wijze om geschillen op te lossen


Een belangrijke dimensie, die tot doel heeft, door middel van onderhandelingen, bemiddeling en alternatieve wijzen van geschillenoplossing, creatieve oplossingen te vinden die beantwoorden aan de behoeften en objectieven van de cliënt, heeft zich laten voelen in de rol van de advocaat.

Deze dimensie wordt steeds opnieuw geïntegreerd in de diensten die wij aan onze cliënten aanbieden.